Hoekom “Oefen Jou Wiskunde”?

Soek jy na ekstra oefeninge met antwoorde én verduidelikings vir graad 4-7 leerders?  Soek jy na hulp met toets- en eksamenvoorbereiding?

Jy is op die regte plek!

Ons bied omvattende wiskunde-oefeninge met volledige memorandums wat die volle spektrum van die Graad 4-7 KABV kurrikulum dek.  Die oefeninge is in samewerking met wiskunde-onderwysers opgestel om suksesvolle vaslegging te verseker.  Dit dek al die inhoudsareas en onderskeie onderwerpe om deeglik voor te berei vir kwartaaltoetse en eksamens.

Almal kan wiskunde doen!  Net soos kinders sport of ’n musiekinstrument deeglik moet beoefen voor hulle dit kan bemeester, moet kinders op ’n gereelde grondslag wiskunde oefen sodat vaslegging kan plaasvind.

Deur wiskunde gereeld en deeglik te oefen word ‘n liefde vir wiskunde gekweek.  Wiskunde word dan met gemak en selfvertroue aangepak!

Oefen Jou Wiskunde fokus op:

  • Datahantering

  • Getalle, Bewerkings en Verwantskappe

  • Meting

  • Patrone, Funksies en Algebra

  • Ruimte en Vorm