Wat Kry Ek?

Elke graad se werkkaarte is onderverdeel in die KABV se 5 Inhoudsareas naamlik:

Getalle, Bewerkings en Verwantskappe

Hierdie inhoudsarea dek die onderwerpe:

Heelgetalle, Natuurlike getalle, Telgetalle, Breuke, Desimale Breuke, Veelvoude, Faktore, Plekwaardes, Volgorde van getalle, Priemgetalle

Patrone, Funksies en Algebra

Hierdie inhoudsarea dek die onderwerpe:

Numeriese Patrone, Meetkundige Patrone, Getalsinne, Inset/uitsetwaardes, Vloeidiagramme

Ruimte en Vorm

Hierdie inhoudsarea dek die onderwerpe:

2D en 3D Vorms, Simmetrie, Transformasies, Aansigte, Posisie en Verplasing

Meting

Hierdie inhoudsarea dek die onderwerpe:

Lengte, Massa, Kapasiteit/Volume, Tyd, Temperatuur, Omtrek en Oppervlakte

Datahantering

Hierdie inhoudsarea dek die onderwerpe:

Versameling en organisering van data, Voorstelling en interpretasie van data, Modus, Mediaan, Gemiddeld, Waarskynlikheid, Grafieke

GRAAD 4 – Meer as 350 oefeninge

GRAAD 5 – Meer as 450 oefeninge

GRAAD 6 – Meer as 500 oefeninge

GRAAD 7 – Meer as 600 oefeninge